Frisko og bæredygtighed

Unilever er en global koncern, som tilbyder mange velkendte varemærker: mad til sundhed og nydelse, hygiejneprodukter til hverdagsluksus og rengøringsprodukter, som gør livet lidt enklere. Unilever Danmark består af tre divisioner: levnedsmidler, personlig hygiejne og hjemmerengøring samt is under varemærket Frisko.

Som en del af en bevidst koncern er en miljørigtig og bæredygtig tankegang en selvfølge for Frisko. Frisko arbejder aktivt for at nå følgende mål inden for bæredygtighedsområdet. Vil du vide mere om Unilevers bæredygtighedsarbejde, så gå ind på: www.sustainable-living.unilever.com

Isfrysere

En dejligt kold is eller en opfriskende kold drik på en varm sommerdag er måske ikke så stor en trussel mod miljøet, men mange kølemidler, som anvendes i køleskabe og andre kolde opbevaringsrum, har et højt globalt opvarmningspotentiale (GWP).

Den globale opvarmning forårsages, for en stor del, af kuldioxid i atmosfæren, som er et biprodukt ved brugen af fossile brændsler til elproduktion. Andre gasser forårsager lignende effekter, og deres GWP måles ved at sammenligne det med kuldioxid, som har et GWP på 1. For eksempel har hydrofluorcarbon (HFC), som bruges som kølemiddel, et globalt opvarmningspotentiale på mere end 1.000.

At finde miljøvenlige alternativer til disse kølemidler er derfor en vigtig prioritering for at mindske udledningen af drivhusgasser. Dette gælder især for Unilever, som er en af verdens største isproducenter med omkring to millioner frysediske i forskellige butikker. Vi har påtaget os at bruge naturlige kølemidler, for eksempel kulbrinter (HC) (som har et globalt opvarmningspotentiale på mindre end 3), kuldioxid, ammoniak, vand og luft. Alle kan bruges som kølemidler i køleskabe og frysere, de skader ikke ozonlaget og har kun en lille eller slet ingen miljøpåvirkning. Siden 2005 har Frisko kun indkøbt miljøvenlige frysere.

Emballage

Emballagen skal beskytte produkterne og gøre det muligt at transportere dem sikkert uden at beskadige eller forurene dem, samtidig med at de skal bære information om bl.a. indhold og opbevaring. Ved valg af emballage anvender vi et livscyklusperspektiv for at tage hensyn til alle miljøpåvirkninger under hele emballagens levetid. Vi optimerer mængden og typen af materiale i emballagen med hensyn til både funktionskrav, miljøpåvirkning og mulighed for at genvinde materialet i den brugte emballage.

Kakao

Kakao dyrkes primært i mindre jordbrug, som ofte arbejder i kooperativer. De fleste små kakaodyrkere og arbejdere har ikke adgang til uddannelse, nyt plantemateriale og andre tjenester, og derfor er deres gårde ikke så produktive. Dette fører til gældsætning, fattigdom og efterfølgende effekter på sundhed, uddannelse og velfærd. Derfor er bøndernes eneste udvej ofte at bruge miljøskadelige metoder, såsom rydning af skovarealer til nyplantning med henblik på at øge afkastet.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en international organisation, som arbejder for et bæredygtigt jordbrug. Deres ekspertise og lokalkendskab hjælper jordbrugere med at øge afkastet fra deres afgrøder fra år til år, samtidig med at de hjælper med at bevare det naturlige miljø, så bønderne kan dyrke deres afgrøder i mange år fremover. Frisko samarbejder med Rainforest Alliance om at opnå vores mål om, at al kakao, som bruges til vores Magnum-is, er dyrket bæredygtigt i 2015, og til alle vores produkter i 2020.

Oplysning om næringsindhold i vores produkter

At give forbrugerne oplysning om næringsindholdet i de levnedsmidler, de ønsker at købe, så de kan træffe de rigtige valg for deres sundhed og velbefindende, lyder måske enkelt. Men i praksis er det en udfordring, som levnedsmiddelindustrien har kæmpet med i flere år. Hvor meget information er nødvendig? Hvad er den bedste måde at præsentere den på? Hvor på emballagen skal den stå?

Hos Frisko har vi gjort vores standpunkt klart. Vi vil give saglig information om næringsværdien af vigtige næringsstoffer pr. 100 g/ml, pr. portion og i vejledende dagligt indtag (GDA).

Vi vil hjælpe forbrugerne med at foretage sunde valg. Vores mål for mærkning af produkter er at have:

På emballagens forside:

  • Vejledende dagligt indtag (GDA) for energi

På emballagens bagside:

  • ”The big 8”, det vil sige værdierne for energi, protein, kulhydrater, sukkerarter, fedt, mættet fedt, fiber og natrium beregnet pr. 100 g/ml samt pr. portion
  • GDA for energi, sukkerarter, fedt, mættet fedt, natrium pr. portion
  • Oplysninger om forbrugerkontakt eller hjemmesider for forbrugere, som ønsker mere information

Alle vores produkter i Europa og USA giver omfattende information om næringsværdien. I 2015 bliver dette udvidet til at omfatte alle vores produkter globalt. Vi vil angive energi pr. portion på emballagens forside samt 8 vigtige næringsstoffer og vejledende dagligt indtag (GDA) på bagsiden af emballagen.

Is beregnet til børn

Vi tror på, at alle samfundets aktører skal gøre deres for at fremme en sundere kost og livsstil, også når det gælder det stigende problem med flere overvægtige og fede.

Unilever spiller en aktiv rolle ved at finde effektive løsninger på dette hurtigt voksende problem. Med udgangspunkt i de foranstaltninger, som vi allerede har gennemført gennem vores Nutrition Enhancement Programme, vil vi fortsætte med at forbedre vores produkter. Målet med dette program er at forbedre den ernæringsmæssige kvalitet af vores levnedsmidler ved at se på niveauerne af fire næringsstoffer: mættet fedt, transfedt, sukker og salt (natrium). De retningslinjer, vi har fastsat, følger de internationale kostanbefalinger. Gennem dette har vi forbedret den ernæringsmæssige kvalitet af over 30.000 produkter. Du kan læse mere om Nutrition Enhancement Programme på: www.unilever.com/sustainability/

Vi ved, at børn elsker is. Vi vil sørge for, at vores is til børn ikke alene fortsætter med at være tiltalende og smage fantastisk, men også at de kun indeholder 110 kalorier eller mindre pr. portion. Desuden sørger vi for, at alle nye børneis, vi introducerer på markedet, følger vores strenge retningslinjer for mættet fedt, transfedt, sukker og natrium.

Gode sager som is bidrager med velbefindende og glæde i livet. Imidlertid kan det høje kalorieindhold i nogle gode sager føre til øget vægt og dermed forbundne helbredsproblemer, hvis de spises for ofte. Børn spiser dog kun is af og til, men vi forsøger alligevel at sørge for, at det er en ansvarlig godbid. Vores største udfordring er at sørge for, at børn fortsat nyder og elsker vores is, selvom vi mindsker mængden af kalorier pr. portion. Og vi ved, at vi har ekspertisen til at gøre det.